Lid worden

Lid van K.A.V. Alcuinus vóór 2015

Als je lid was van K.A.V. Alcuinus vóór 2015 heb je naar alle waarschijnlijkheid nog geen account op de gezamenlijke database van K.A.V. Alcuinus en van de Oudherenbond der K.A.V. Alcuinus. Om lid te worden van de Oudherenbond moet je je eerst in het ledensysteem registreren. Voor mensen die graag lid willen worden van de Oudherenbond is het belangrijk, het voor leden van de Activita niet verplichte veld “Curriculum Vitae” in te vullen. Dit is van belang omdat er op de algemene ledenvergadering (ALV) van de Oudherenbond gestemd zal worden over je toelating en het bestuur graag in het kort wil vertellen wie je precies bent, waar je vandaan komt, wat voor studie je gedaan hebt en wat je wilt gaan doen en eventueel wat je tijdens je tijd voor Alcuinus hebt gedaan.

Zodra je je in het ledensysteem hebt geregistreerd moet je een e-mail naar het bestuur van de Oudherenbond sturen. Zij zullen je dan voordragen op de eerstvolgende ALV.

Lid van K.A.V. Alcuinus tijdens/na 2015

Als je tijdens of na 2015 lid was van de Activita van K.A.V. Alcuinus heb je alreeds een account in het interne ledensysteem van Alcuinus. Gezien er op de algemene ledenvergadering (ALV) van de Oudherenbond gestemd zal worden over je toelating en het bestuur graag in het kort wil vertellen wie je precies bent, waar je vandaan komt, wat voor studie je gedaan hebt en wat je wilt gaan doen en eventueel wat je tijdens je tijd voor Alcuinus hebt gedaan, is het belangrijk dat zij een korte Curriculum Vitae (CV) van je hebben. Deze moet je invullen in het interne ledensysteem bij je persoonlijke profiel.

Zodra je dat gedaan hebt moet je een e-mail naar het bestuur van de Oudherenbond sturen dat je graag lid wilt worden van de Oudherenbond en zojuist je CV hebt ingevuld in het ledensysteem. Zij zullen je dan voordragen op de eerstvolgende ALV.