Vereniging

De Oudherenbond, formeel geregistreerd als “Vereniging der Katholieke Academische Vereniging Alcuinus”, bestaat sinds 1961.

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de maatschappelijke belangen van de leden, alsmede het verstevigen van de onderlinge band der leden. Verder behoort het opbouwen en het onderhouden van contacten met de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH Aachen University) te Aken en met de te Vaals gevestigde vereniging “Katholieke Academische Vereniging Alcuinus” (vereniging van Nederlandse studenten en afgestudeerden van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule te Aken – K.A.V. Alcuinus) en haar leden (Activitas) tot haar opgaven.

De Oudherenbond onderhoudt nauwe banden met bovenomschreven Activitas evenals met de Stichting Studiecontact TH Aken, om eerdere vermelde doelen te behalen.

De Oudherenbond telt circa 80 leden.

Lid worden van de Oudherenbond kan een persoon na een diploma behaald te hebben aan de RWTH Aachen University, FH Aken of aan een Nederlandse Universiteit en voorheen lid te zijn geweest van de Activitas (strekt tot aanbeveling) en na een verzoek tot aanvaarding van dit lidmaatschap ingediend te hebben bij het Bestuur van de Oudherenbond. De Oudherenbond kent een beperkt aantal Ere-leden.

De Oudherenbond kent een drietal (soms viertal) vaste jaarlijkse activiteiten:

  • het jaar begint met de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering), traditiegetrouw op een zaterdagmiddag
  • een in de loop van het jaar (meest in mei of juni) te organiseren activiteit met een sportief, ofwel cultureel, ofwel historisch, ofwel avontuurlijk karakter, afgesloten door een gezellig ongedwongen diner
  • niet tot de vaste activiteiten doch met regelmaat terugkerend een “bedrijfsbezoek”, hetgeen vaak een bedrijf is waar één der leden een functie bekleedt
  • het jaardiner, meestal in de maand november, een feest met een hoogwaardig karakter, waarbij ernaar gestreefd wordt telkens weer een andere locatie te bezoeken.

Elke vijf jaren viert de Oudherenbond haar lustrumfeest, meest in een bijzonder chique omgeving. Het jaar 2021 is een lustrumjaar (12e lustrum).

Het Bestuur van de Oudherenbond telt 3 leden.