Ledeninformatie

Contributie

De contributie dient jaarlijks (vóór 1 maart) aan de penningmeester betaald te worden.

Tarieven

  • Eerste jaar: gratis
  • Vanaf het tweede jaar: € 25,00
  • Partnertarief (gehuwden): € 25,00 voor de eerste persoon, € 12,50 voor de tweede persoon

Donatie aan Studievereniging

Tevens bestaat de mogelijkheid studievereniging K.A.V. met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen. Dit kan op twee manieren:

  • Door een bedrag over te maken op de verenigingsrekenening van de Oudherenbond o.v.v. “donatie studievereniging”.
  • Door meer dan de jaarlijkse contributie te betalen. Indien niet anders is vermeld, wordt er automatisch van uitgegaan dat het verschil als donatie is bedoeld. Uitzondering op deze regel is een eventuele contributieachterstand.

Verenigingsrekening

De rekeninggegevens van de vereniging:

IBAN NL87 INGB 0000 843421
BIC INGB NL 2A
t.n.v. Vereniging Afgestudeerden Alcuinus
te Margraten

Kamer van Koophandel

De vereniging is geregistreerd onder het KvK-nummer 40204767 in Maastricht.